Communie 2019

COMMUNIES 2019

EEN WOORDJE UITLEG


Net zoals de voorbije jaren werd me dit jaar opnieuw gevraagd foto’s te maken op de communievieringen in De Pinte.

Een opdracht die ik met plezier en het grootste respect voor alle partijen uitvoer op deze blije dag voor veel kinderen, ouders, familie en vrienden.

Er wordt dan terecht van me verwacht mooie foto’s te maken van élk kind, en dat op de momenten die er toe doen.


Op 12 mei, bij aanvang van de eerste viering - gepakt en gezakt met mijn kennis en materiaal - werd me door de pastoor kort en eenzijdig een nieuwe reeks werkvoorwaarden medegedeeld.

Het respecteren van deze voorwaarden maakten het onmogelijk om deze opdracht naar behoren uit te voeren.

Op mijn bezorgdheid dat het op die manier onmogelijk zou zijn foto’s te maken van élk kind werd me geantwoord dat dit dan maar zo moest zijn.


Omdat het onder die voorwaarden niet kon en mocht, heb ik het besluit genomen géén foto’s te maken.

Een harde noot om te kraken, maar ik kan geen enkele valabele uitleg verzinnen die het zou rechtvaardigen dat ik van het ene kind wél mooie foto’s zou hebben, en van het andere niet.


Ik wil mijn spijt uitdrukken ten opzichte van iedereen die verwachtingen had gesteld in mijn werk.


Steeds bereid tot meer uitleg.


Stijn De Graeve


Footoo BVBA, Begoniastraat 22B, 9810 Eke   |  +32(0)499 74 06 05

info@footoo.be